6مهر

 

سردی دستای من

گرمی دستای تو

استرس نگاه من

آرامش نگاه تو

 سبب شدی لرزش دلم را

از آن تو باد تمام من....

مبارکت باد هستی من

کتایون

/ 0 نظر / 5 بازدید