bavar kon

 

بـــاور کن
آن قدر ها هم ســـخت نیست
فهمیدن ایــــــنکه
بعضی ها می آیند که
نماننــد نباشند نبیـننــــد...
و تــو
اگر تمامــــی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی
آنها تمامـــی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنـــــها
بهانه ای پیدا کنند
که بــــروند
دور شــــوند
که نـــمانند اصلا _
پس به دلت بسپار
وقتی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی به هر کسی
لااقل
خوب فکر کن ببین
از سر علاقه آمده
یا از سر ِ ... !!!
تا دنیایت پر نشود
از دوست داشتن هایِ پر بغض
که دمار از روزگارت درآورد !

"عادل دانتیسم"

/ 0 نظر / 5 بازدید