شووووما......

 

واسم یه گلدون کوچولو گرفته

اخمالو بهم گفت

میزاری رو میزت جلو چشات باشه

تا هرکی نشست روبه روت 

تو حضور منو ببینی و یادت باشه 

به اونی که باید بخندی

جان بگی

نگاش کنی

لبخند بزنی 

فقط منم....

حواست باشه وروجک....

این زیباترین تهدید عمرم بود....

کتایون

/ 0 نظر / 14 بازدید