من از من آغاز شدم

 

چـــــــــــــــهـــــــــــــــل روزه شدی پری من

چهل روز و شب رو ...

960 ساعت رو چله نشین غم شدی...

اعتکاف کردی درد رو

حرمت نگه داشتی

دید رو نا دید کردی...

سکوت کردی....!!!

صبوری کردی

و این شد آغـــــــاز پروانگی تو...

پیله تو بازشد

و حال

پرواز کن به شکوه پرواز یه پروانه...

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید