baykot 006

 

 

مهم نیست که آخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود...
مهم نیست که در آن زلزله چه چیزهایی از دست دادی!
مهم این است که دوباره از نو بسازی...
جهـانت را ،
زندگـی ات را ،
بـاورت را...
" مهــم شـــروع دوبــــاره است "

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید