009

 

 

اعــــــــــتراف به خــــــــیانت . .

وقاحـــــت است نه صـــــــداقت !

ایــــــن را بــــفــــــــهــــــــم .

نفهــــــــــــــــــــــــــم

گوش کن لـــــعــــــــنتی . . .!

این که من می کشم، درد بی‌تو بودن نیســـــت!

تاوان با تــــــو بودن است!!!

katy

/ 1 نظر / 5 بازدید
ذکرا

همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده آنها را تباه نکنید و حدودی برای شما معین فرموده از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی نهی فرمود حرمت آنها را نگاه دارید و نسبت به چیزهایی سکوت فرمود نه از روی فراموشی پس خود را برای آنها به رنج و زحمت دچار نسازید *امام علی ع-نهج البلاغه حکمت 105*