001

 

وقتی مال من شدی ...
تیک زدن
بگو بخند
کامنت بازی
مسیج بازی ..

...

دوست اجتماعی
دوست معمــولی
دوست خانوادگی
فقط دوستیم
کوفت ...
زهرمار ...
همه این چیزا تعطیل ... !!!

فقط و فقط من . . .
فقط مال خودم !
خنده هات ..
گریــه هات ..
شیطنت هات .. .
غصه هات ..
اخـــــمات ...
همه چیزت فقط مال من !!

فک کن خودخواهم
یا حســــــود ..

یا فک کن طرز فکرم قدیمیه !!
همینه که هست . . . !!

والا ...........

/ 0 نظر / 5 بازدید