baykot

 
 
 
 
 
 
 
به گند نکشید دوست داشتن را !
وقتی هنوز تکلیفتان با خودتان که هیچ با دلتان هم معلوم نیست !
خانه خراب می شوید اگر حرمت نگه ندارید !
به یک باره می بینید نابود شد هر آنچه که به خیالتان ساخته بودید !
یاد بگیر عزیز من ، به زبان اگر آوردی دوستت دارم را حواست باشد که با تمام وجود می گویی که چشمهایت جای دیگر نیست !
فکرت در کوچه ی معشوقه ای پرسه نمی زند !
حواست باشد که گاهی " اعتماد " تمامِ چیزیست که از ی...ک آدم می ماند ، که شکستنش یعنی مرگ !!! یعنی نابودی ...
یادت باشد هم آغوشی با هر کس افتخار نیست !
که اگر ماندی پای آغوش یک عشق هنر کرده ای !
اگر ساختی دنیایت را میانِ بازوانِ مردی ... اگر باختی تمامت را برای چشمان بانویی ... هنر کرده ای !
به گند نکشید ...
باورِ اینکه می شود هنوز هم عاشقانه کسی را از چهاردیواری خانه راهی کرد !
و ایمان داشت که هیچکس میانِ راه با نگاهِ او آشنا نیست ...
جـــــــــــــــــز تـــــو ...
 
/ 0 نظر / 5 بازدید