دو قدم....

 

دو قدم مانده به لبخند

دو قدم مانده به آرامش محض

به تماشای یه پیوند

دو قدم مانده به ما شدن

من وتو...

دو قدم مانده به اتمام غم و تنهایی

دو قدم مانده به آغوش یک عشق ابدی

دو قدم مانده برای آغاز زندگی من و تو...

1

2

کتایون

/ 2 نظر / 7 بازدید
شادی شریعت

تبریک میگم کتایون عزیز. اگه برداشت من از شعر زیبایی که سرودی درست باشه واست آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم.

زهره

شعر از خودتون بود زیبا بود[دست]