hala ama

 

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ
ﻧﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﻥ
ﮐﻪ ﻫﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ...
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰﻡ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻢ
ﻓﺮﺩﺍ
ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﺮﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ....


/ 0 نظر / 5 بازدید