هـــــــــــــــوس کردم...

هوس کردم برم یه جای ِدور و

یه جای ِ بیصدا و سوت و کور و

برم جایی که آدما نباشن

میخوام برم بریدم آخراشم

هوس کردم نشه دیگه دلم تنگ بشم کور و کر و دیوونه و منگ

هوس کردم برم یه جا که هرشب

بریزه روی ِ گونم سیل ِ اشکم

هوس کردم که امشب زیر ِ بارون برم تا جایی که میره خیابون

هوس کردم فراموشی بگیرم

فراموشم بشه از زندگی سیرم
.
.
.
هر کاری کردم نشد …

هر راهی رفتم نشد ..

هر عشقی خواستم نموند …

هر جور منو خواست کشوند …

دلگیرم من از همه

شاید که تقدیرمه

حالا بشین جای ِ من

این حال و روز ِ.منه

هوس کردم از احساسم جداشم

برم یه گوشه مثل ِ بچه ها شم

میخوام بازم بشه دغدغه هامون

فقط شکستن ِعروسکامون

من از این مردمانت می هراسم

صدام کن من صداتو میشناسم

دیگه وجود ِ من انگار نه انگار

هوس کردم برم خدانگهدار...

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید